?>
Đừng bỏ lỡ cơ hội thành công dịp Tết với cuốn cẩm nang của chúng tôi
Tải miễn phí ngay

Cập nhật thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán Smartlink

Sau 2 ngày gián đoạn, QC Cốc Cốc tiếp tục nhận thanh toán qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, sử dụng cổng thanh toán trực tuyến Smartlink

Đọc thêm...

Từ khóa phủ định

Từ khóa phủ định, tính năng mới giúp bạn giới hạn số hiển thị của quảng cáo.

Đọc thêm...

Thông báo về việc thay đổi tính năng “giới hạn thanh toán ngày” và “giới hạn số lượng”

Chuyển “Giới hạn thanh toán ngày” thành “Giới hạn ngân sách tuần”. Gỡ bỏ tính năng “Giới hạn số lượng”.

Đọc thêm...

Thanh toán qua cổng thanh toán trực tuyến Sohapay

Bạn đã có thể thanh toán cho QC Cốc Cốc bằng các loại thẻ tín dụng và ghi nợ thông qua cổng thanh toán trực tuyến SohaPay

Đọc thêm...