Hỗ trợ

Điều khoản sử dụng

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Chào mừng bạn đến với qc.coccoc.com, hệ thống quảng cáo trực tuyến do Công ty TNHH Cốc Cốc sở hữu và điều hành. Tại đây bạn có thể triển khai và sử dụng các chiến dịch quảng cáo trực tuyến cho sản phẩm và dịch vụ của mình thông qua các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm hệ thống Quảng cáo Cốc Cốc (trên Trình duyệt internet và Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc), Ứng dụng Tìm kiếm Địa điểm trên nền tảng di động Nhà Nhà (sau đây được gọi chung là “các Dịch vụ”). Chúng tôi cung cấp cho bạn các Dịch vụ với điều kiện bạn phải đồng ý và tuân thủ các điều khoản sau đây của Điều khoản Sử dụng (“Điều khoản Sử dụng”).

Điều khoản Sử Dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các Dịch vụ. Thuật ngữ“Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các Dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này.

Bằng việc ghé thăm website qc.coccoc.com và sử dụng các Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nếu Bạn không đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi, Bạn nên chấm dứt ngay lập tức việc truy cập qc.coccoc.com và sử dụng các Dịch vụ.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các Dịch vụ của Bạn.

2. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Website qc.coccoc.com và các Dịch vụ được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành, trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có mà Chúng tôi không đảm bảo rằng các tính năng trên website qc.coccoc.com hoặc các Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn hoặc đảm bảo rằng sự vận hành các phần mềm hoặc các Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website qc.coccoc.com và sử dụng các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà Bạn có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý sử dụng các Dịch vụ với tất cả sự rủi ro.

3. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/ hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy thời điểm và không cần báo trước. Những sự thay đổi và/ hoặc sử đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website qc.coccoc.com. Nếu bạn tiếp tục truy cập qc.coccoc.com hoặc sử dụng các Dịch vụ sau khi các thay đổi và/ hoặc sửa đổi này được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/ hoặc sửa đổi đó.

4. HÀNH VI BỊ CẤM KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bạn phải sử dụng các Dịch vụ phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi không bỏ qua hoặc cho phép bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc bị cấm liên quan đến các Dịch vụ. Chúng tôi giữ quyền điều tra và thực hiện những biện pháp pháp lý cần thiết đối với bất kỳ người nào, theo quyền quyết định của chúng tôi, vi phạm quy định này, bao gồm nhưng không giới hạn đến thông báo tới các Cơ quan Quản lý Nhà nước.

5. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bên cạnh việc phải ký hợp đồng dịch vụ quảng cáo theo mẫu do chúng tôi ban hành, bạn còn bị ràng buộc phải chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây và Chính sách Quảng cáo liên quan đến từng loại sản phẩm quảng cáo. Bạn đồng ý và chấp nhận rằng việc Bạn không thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng dịch vụ quảng cáo đồng nghĩa với việc bạn vi phạm Điều khoản Sử dụng này và việc vi phạm đó sẽ bị xử lý theo những quy định được nêu trong Điều khoản Sử dụng này.

5.1. Sản phẩm, dịch vụ quảng cáo được cung cấp thông qua hệ thống quảng cáo của chúng tôi:

Chúng tôi không ngừng thay đổi, bổ sung và ngừng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông qua hệ thống quảng cáo trực tuyến của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi, bổ sung và ngừng cung cấp nêu trên được xem như việc thay đổi điều khoản sử dụng.

Các sản phẩm quảng cáo được cung cấp qua hệ thống quảng cáo trực tuyến của chúng tôi:

 • Quảng cáo theo từ khóa;
 • Quảng cáo tin tức;
 • Quảng cáo biểu tượng (icon);
 • Quảng cáo banner độc quyền ở vị trí trung tâm trên trình duyệt Cốc Cốc.

5.2. Quy định về nội dung quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của Bạn:

 • Bạn cam kết rằng, các sản phẩm và dịch vụ của Bạn quảng cáo thông qua các Dịch vụ không thuộc các trường hợp bị pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (pháp luật về Thương mại, Quảng cáo, Sở hữu Trí tuệ, Cạnh tranh, ..) cấm quảng cáo, lưu thông, sử dụng hoặc hạn chế lưu thông sử dụng, cũng như không thuộc trường hợp hàng giả, hàng nhái, sản phẩm lừa đảo.
 • Nếu sản phẩm và dịch vụ của Bạn quảng cáo thuộc trường hợp hạn chế lưu thông, sử dụng nhưng Bạn có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép Bạn được thực hiện các chiến dịch truyền thông, tiếp thị với các sản phẩm và dịch vụ này thì Bạn cần phải thông báo trước cho chúng tôi, và cung cấp cho chúng tôi bằng chứng xác đáng về tính hợp pháp của chiến dịch quảng cáo của Bạn.
 • Các sản phẩm và dịch vụ của Bạn phải đáp ứng được các chính sách pháp luật hiện hành về Quảng cáo và Cạnh tranh. Như đã nêu tại các Điều trước, các sản phẩm và dịch vụ của Bạn cũng như Nội dung quảng cáo của Bạn không thuộc các trường hợp bị pháp luật cấm quảng cáo, được miêu tả sản phẩm và dịch vụ một cách sai sự thật, gây nhầm lẫn về giá trị sử dụng thực sự của sản phẩm và dịch vụ.

5.3. Trong quá trình sử dụng các Dịch vụ, Bạn cam kết không phát tán bất kỳ các phần mềm, mã nguồn máy tính, virus máy tính, trojan… độc hại nào gây hiệu thiệt hại cho người sử dụng. Bạn cũng không được quảng cáo, hoặc thông qua quá trình quảng cáo bằng các Dịch vụ, thu thập bất hợp pháp và bất hợp lý các thông tin riêng tư, thông tin cần được bảo mật của người dùng.

Các chiến dịch quảng cáo của Bạn cũng không được gây ra những tiêu cực cho việc sử dụng máy tính, truy cập Internet của người sử dụng. Bạn cam kết không sử dụng các Dịch vụ để thực hiện, hoặc sử dụng một cách có chủ đích các Dịch vụ để spam, phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác… tới người dùng.

5.4. Quyền sở hữu trí tuệ với sản phẩm và dịch vụ được quảng cáo: Bạn cam kết rằng, các sản phẩm và dịch vụ của Bạn phải thuộc quyền sở hữu, hoặc sử dụng, khai thác hợp pháp của Bạn. Bạn không được sử dụng các Dịch vụ để quảng bá cho các sản phẩm và dịch vụ vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật Sở hữu Trí tuệ, xâm phạm tới quyền và lợi ích của các chủ thể thứ ba khác.

5.5. Chúng tôi có thể nhưng không có nghĩa vụ cung cấp cho Bạn sử dụng miễn phí, không tính phí bản quyền, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi. Bạn không được và không cho phép bất kỳ ai khác sao chép, tạo sản phẩm phát sinh, hoặc cố gắng trích xuất mã nguồn của phần mềm được chúng tôi cung cấp cho Bạn thông qua việc Bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

5.6. Chúng tôi được quyền nhưng không có nghĩa vụ kiểm duyệt, sàng lọc, từ chối, sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ Nội dung quảng cáo nào sử dụng các Dịch vụ. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi mặc dù khi cung cấp Dịch vụ, chúng tôi vẫn sử dụng các công cụ kiểm duyệt để sàng lọc những nội dung Quảng cáo không phù hợp, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam và Chính sách Quảng cáo của chúng tôi.

5.7. Bạn đồng ý rằng Bạn phải chịu trách nhiệm cho các hành vi của mình và bất kỳ Nội dung quảng cáo nào mà Bạn tạo ra, trưng bày hoặc truyền tải, quảng bá khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các hậu quả nếu có xuất phát từ hành vi quảng cáo và Nội dung quảng cáo của Bạn. Bạn đồng ý rằng Bạn chỉ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp, hợp lệ, và phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, Điều khoản Sử dụng, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi đối với các sản phẩm và dịch vụ cũng như các hướng dẫn hay chính sách khác mà chúng tôi áp dụng.

5.8. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc bất kỳ Nội dung quảng cáo nào của Bạn bị xóa hoặc không lưu trữ được trong quá trình chúng tôi duy trì và cung cấp các Dịch vụ.

5.9. Bạn đồng ý chúng tôi có thể thu thập thông tin vị trí của Bạn, của những người theo dõi, truy cập vào các Nội dung quảng cáo của Bạn. Việc thu thập thông tin vị trí này để cải thiện chất lượng quảng cáo địa điểm của chúng tôi tới người dùng.

5.10. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi các địa chỉ trang website được Bạn và người dùng theo dõi, truy cập vào các Nội dung quảng cáo của Bạn về máy chủ xử lý để cải thiện chất lượng cho tính năng tìm kiếm (của Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc, một sản phẩm công nghệ thông tin thuần Việt của chúng tôi). Các dữ liệu được lưu trữ dưới dạng nặc danh (anonymous) – không gắn với bất kỳ thông tin nào của Bạn, các dữ liệu này sẽ không được xử lý một cách cá thể hóa, đối tượng hóa để phát hiện người dùng là ai.

5.11. Bạn công nhận rằng chúng tôi có thể liên kết với hoặc cung cấp đường link của các websites khác và Bạn đồng ý rằng chúng tôi không kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm mà Bạn có được hay biết được từ các websites đó. Đồng thời Bạn cũng xác nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất và mất mát mà Bạn phải gánh chịu có nguyên nhân từ hoặc do việc Bạn sử dụng Nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm từ các website như vậy.

5.12. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động hay thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể hoặc đe dọa làm gián đoạn hoặc tạm ngừng các Dịch vụ hoặc các dịch vụ và mạng lưới liên kết với các Dịch vụ.

5.13. Bạn đồng ý rằng chúng tôi, với toàn quyền quyết định của mình, có thể dừng cung cấp các Dịch vụ hoặc một phần Dịch vụ cho Bạn bất cứ lúc nào mà không cần báo trước nếu chúng tôi tin rằng Bạn đã vi phạm pháp luật hoặc thực hiện không đúng với điều kiện sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Trong trường hợp này, Bạn đồng ý miễn trừ mọi trách nhiệm, nghĩa vụ của chúng tôi đối với Bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chúng tôi dùng cung cấp các Dịch vụ như vậy.

6. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÀ THANH TOÁN PHÍ DỊCH VỤ

Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ cho Bạn hoàn toàn thông qua hệ thống trực tuyến của website qc.coccoc.com từ khi Bạn bắt đầu đăng ký tài khoản, lựa chọn và tạo chương trình quảng cáo cũng như tiến hành thanh toán phí dịch vụ mà Bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn đã nghiên cứu kỹ càng và sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký tài khoản, tạo chương trình quảng cáo, phương thức tính phí và thanh toán chi phí được đăng trên website qc.coccoc.com của chúng tôi (“Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ”). Bằng việc Bạn xác nhận hoàn thành thủ tục đăng ký tài khoản trên website qc.coccoc.com, Bạn đã chấp nhận bị ràng buộc thực hiện đối với các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ như vậy khi Bạn sử dụng các Dịch vụ.

Chúng tôi có thể thay đổi và/hoặc sửa đổi nội dung Điều khoản Sử dụng này cũng như các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ với mục đích hoàn thiện tốt nhất nội dung các quy định và đáp ứng tối đa sự tiện dụng và hiệu quả khi Bạn sử dụng các Dịch vụ cũng như đảm bảo nâng cao lợi ích của Chúng tôi khi cung cấp các Dịch vụ.

Chúng tôi giữ quyền nhưng không có nghĩa vụ thông báo tới Bạn đối với bất kỳ sự thay đổi và/hoặc sửa đổi các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website qc.coccoc.com. Nếu Nếu Bạn tiếp tục sử dụng các Dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó. Chúng tôi khuyến nghị Bạn thường xuyên kiểm tra trên website qc.coccoc.com và liên hệ với nhân viên hỗ trợ của Chúng tôi để có được sự cập nhật các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ.

Bằng việc sử dụng các Dịch vụ, Bạn mặc định sẽ sử dụng tính năng: cho phép nhân viên hỗ trợ của Chúng tôi được quản lý, chỉnh sửa các chiến dịch quảng cáo của Bạn. Trong trường hợp này, mọi thay đổi, chỉnh sửa trong các chiến dịch quảng cáo của Bạn chỉ được cập nhật khi có sự đồng ý của Bạn thông qua email, tin nhắn hoặc điện thoại. Bạn có thể từ chối sử dụng tính năng này bằng cách truy cập vào thẻ “Tiện ích nâng cao” (“Preferences”) trong tài khoản quảng cáo của Bạn, và chọn bỏ tính năng này.

Thanh toán phí dịch vụ cho tài khoản cá nhân/ doanh nghiệp, tổ chức: thanh toán bằng thẻ visa/master qua cổng thanh toán điện tử: Sohapay hoặc Smartlink; chuyển khoản ngân hàng; hoặc thanh toán bằng tiền mặt (tại Hà Nội và TP. HCM) nếu giá trị tối thiểu là 500.000 VND (có hóa đơn VAT).

Với khách hàng thanh toán qua Sohapay, Smartlink hoặc qua dịch vụ thu hộ của bưu điện và có nhu cầu hoàn tiền, chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn khoản tiền sau khi khấu trừ các chi phí dịch vụ thanh toán qua trung gian.

7. QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ KHUYẾN MẠI

7.1. Mã số khuyến mại là khoản tiền khuyến mại chuyển vào tài khoản người dùng, chỉ có giá trị sử dụng 01 lần.

7.2. Để sử dụng mã số khuyến mại, Bạn cần thực hiện mọi điều kiện đi kèm với mã số khuyến mại này, cụ thể như sau:

 • Mỗi mã số khuyến mại chỉ có thể sử dụng một lần, cho một tài khoản, nếu không có đề nghị rõ ràng về việc sử dụng nhiều phiếu khuyến mại.
 • Mã số khuyến mại chỉ có giá trị trong thời hạn sử dụng. Mã số khuyến mại đã hết hạn không được áp dụng cho tài khoản người dùng.
 • Mỗi mã số khuyến mại chỉ có thể sử dụng cho một tài khoản.
 • Mỗi mã số khuyến mại có giá trị theo điều kiện đề nghị. Sau khi sử dụng mã số khuyến mại, giá trị này sẽ chuyển vào tài khoản của người dùng và được sử dụng để thanh toán cho các chiến dịch quảng cáo nếu chiến dịch quảng cáo được chấp thuận bởi Hệ thống kiểm duyệt QC theo các điều khoản và điều kiện của QC. Khi đó, tất cả điều kiện về giá và tính phí đều như giao dịch thông thường.
 • Khoản tiền khuyến mại trong tài khoản có giá trị sử dụng trong vòng 90 ngày sau khi kích hoạt. Khoản khuyến mại còn dư sau 90 ngày (nếu có) sẽ bị xóa khỏi tài khoản người dùng.
 • Mã số khuyến mại chỉ được sử dụng cho các tài khoản người dùng đã được kích hoạt. Tài khoản được kích hoạt là tài khoản đã thanh toán ít nhất một lượt nạp tiền.
 • Người dùng sẽ phải thanh toán cho số tiền quảng cáo vượt quá giá trị của mã số khuyến mại.
 • Khoản tiền khuyến mại không được hoàn trả hay chuyển nhượng
 • Mã số khuyến mại không được bán lại cho bên thứ ba
 • QC Cốc Cốc có quyền thu hồi mã số khuyến mại bất cứ khi nào vì bất kì lý do gì. Sử dụng mã số khuyến mại là bạn đã chấp nhận những điều khoản và điều kiện này. Đề nghị này không có giá trị nếu bị pháp luật cấm.

8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ sẵn sàng cung cấp các Dịch vụ nếu Bạn đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với Bạn và các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng Bạn chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới chúng tôi liên quan đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc Bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm duy nhất đối với các sản phẩm và dịch vụ của Bạn, với các Nội dung quảng cáo của Bạn. Bạn cam kết giữ cho chúng tôi không tham gia, không có trách nhiệm liên đới vào bất kỳ khiếu nại, mâu thuẫn, tranh chấp, thủ tục tố tụng pháp lý tại Tòa án hoặc các tổ chức Trọng tài, tổ chức Hòa giải, các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền… liên quan đến hoặc phát sinh từ các sản phẩm và dịch vụ, Nội dung quảng cáo của Bạn.

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường, bồi hoàn cho chúng tôi, các công ty liên kết của chúng tôi, cũng như mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu kiện, tổn thất, thiệt hại nào phát sinh từ phán quyết của tòa án hoặc các tổ chức Trọng tài, các quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cũng như các phí tổn, bao gồm nhưng không giới hạn: phí luật sư, chi phí tố tụng, tiền bồi thường thiệt hại, lãi trả chậm, phạt vi phạm hành chính, liên quan đến hoặc phát sinh từ các sản phẩm và dịch vụ, Nội dung quảng cáo của Bạn, hoặc liên quan đến việc vi phạm Điều khoản Sử dụng hoặc bất kỳ sự sử dụng của Bạn đối với các Dịch vụ, hoặc bất kỳ người nào khác sử dụng các Dịch vụ thông qua Bạn hoặc sử dụng máy tính của Bạn. Chúng tôi giữ quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Bạn.

9. BẢO VỆ BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC VỚI CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Các Dịch vụ, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của Dịch vụ và khai thác, triển khai Dịch vụ, và bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của Dịch vụ (“Sở hữu Trí tuệ”), được bảo vệ bởi bản quyền, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc quyền tài sản khác do chúng tôi sở hữu hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào mà đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Bạn không được quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu của hàng hóa và dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào khác của chúng tôi vào mục đích thương mại trừ khi Bạn được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi, hoặc việc sử dụng của Bạn gây ảnh hưởng, cản trở, tác động xấu tới việc hoạt động bình thường của các sản phẩm và dịch vụ, uy tín của chúng tôi.

Sự biên tập (có nghĩa là thu thập, sắp xếp, và tập hợp) của tất cả Sở hữu Trí tuệ của các Dịch vụ là tài sản độc quyền của chúng tôi và được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế về bản quyền. Sở hữu trí tuệ của Dịch vụ và các dịch vụ khác mà Cốc Cốc sở hữu, vận hành, kiểm soát, hoặc được cấp phép không được sao chụp, sản xuất lại, tái bản, tải lên, đăng lên, truyền tải, hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào. Việc sử dụng hoặc sửa đổi quyền sở hữu trí tuệ của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn tới bất kỳ website hoặc môi trường được kết nối máy vi tính nào, mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản là vi phạm bản quyền và các quyền tài sản khác của chúng tôi và bị nghiêm cấm.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu Người sử dụng các Dịch vụ cũng như vậy. Bạn không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác tạo sẵn bất kỳ nguyên liệu cấu thành nào gây ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt đường truy cập vào các Dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp đối với người bị nghi ngờ xâm phạm.

10. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Luật điều chỉnh

Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản Sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản Sử dụng này.

Chấm dứt

Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi Bạn hoặc bởi chúng tôi theo các trường hợp sau đây:

 • Chấm dứt bởi Bạn: Bạn có thể chấm dứt Điều khoản Sử dụng này bằng cách không sử dụng các Dịch vụ nữa.
 • Chấm dứt bởi chúng tôi: Điều khoản Sử dụng này chấm dứt ngay lập tức mà chúng tôi không cần phải thông báo trước nếu (i) theo sự quyết định của chúng tôi, Bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này hoặc (ii) Pháp luật hoặc quyết định của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án yêu cầu chúng tôi chấm dứt Điều khoản Sử dụng.

Khi chấm dứt Điều khoản Sử dụng này, Bạn phải hủy bỏ tất cả thông tin, tư liệu nhận được từ chúng tôi và bất kỳ và tất cả các website của Cốc Cốc và tất cả bản sao của thông tin, tư liệu như vậy, dù được lập bởi các điều khoản của Điều khoản Sử dụng này hoặc của quy định khác.

Liên hệ

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng này, về hoạt động của các Dịch vụ, hoặc sự kết nối của Bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support_qc@coccoc.vn. Tất cả các vấn đề hoặc mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh chóng và hợp lý.