Tính năng mới: Từ khóa phủ định và chặn địa chỉ IP

Tin tức | chun | 16/04/2018

 

  1. TỪ KHÓA PHỦ ĐỊNH

 

Từ khóa phủ định là một loại đối sánh từ khóa giúp các nhà quảng cáo loại trừ những cụm từ tìm kiếm không liên quan đến sản phẩm và tập trung hoàn toàn vào các từ khóa quan trọng. Khi thêm từ khóa phủ định nghĩa là bạn chỉ định để quảng cáo của bạn không hiển thị cho những người tìm kiếm các cụm từ đó. 

Từ khóa phủ định giúp bạn có thể tối ưu hóa việc nhắm mục tiêu quảng cáo từ đó tăng tối đa hiệu quả đầu tư quảng cáo từ khóa.

 

1.1 Từ khóa phủ định hoạt động như thế nào?

Khi bạn chọn từ khóa phủ định cho chiến dịch, bạn chỉ định để quảng cáo KHÔNG hiển thị với các tìm kiếm có các cụm từ đó.

 

1.2 Lợi ích của việc sử dụng từ khóa phủ định

 

  • Tăng CTR: Việc ngăn không cho quảng cáo hiển thị với những người đang tìm kiếm hoặc truy cập về những gì không liên quan đến quảng cáo của bạn cũng có nghĩa là ngăn những hiển thị không có click. Điều này sẽ giúp gia tăng CTR của quảng cáo.

 

  • Giảm chi phí quảng cáo bằng cách không phải trả tiền cho các từ khóa không có hiệu quả. Hơn nữa, khi tập trung vào nhóm từ khóa có hiệu quả, quảng cáo với CTR cao cũng nhiều khả năng hiển thị hơn với chi phí thấp hơn.  

 

1.3 Các loại từ khóa phủ định:

Có 3 loại đối sánh từ khóa phủ định: Đối sánh rộng, đối sánh cụm từ và đối sánh chính xác.

 

Đối sánh rộng phủ định

Loại này là loại mặc định cho từ khóa phủ định. Đối với từ khóa đối sánh rộng phủ định, quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị nếu tìm kiếm chứa tất cả các cụm từ khóa phủ định, ngay cả khi các cụm từ đó theo thứ tự khác nhau. Quảng cáo của bạn vẫn có thể hiển thị nếu tìm kiếm chỉ chứa một số cụm từ khóa.

 

Đối sánh cụm từ phủ định

Đối với từ khóa đối sánh cụm từ phủ định, quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị nếu tìm kiếm chứa các cụm từ khóa chính xác theo cùng một thứ tự. Tìm kiếm có thể chứa từ bổ sung nhưng quảng cáo sẽ không hiển thị miễn là tất cả các cụm từ khóa được bao gồm trong tìm kiếm theo cùng một thứ tự.

 

Đối sánh chính xác phủ định

Đối với từ khóa đối sánh chính xác phủ định, quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị nếu tìm kiếm chứa cụm từ khóa chính xác theo cùng một thứ tự, không có từ bổ sung. Quảng cáo của bạn vẫn có thể hiển thị nếu tìm kiếm chứa cụm từ khóa có từ bổ sung.

 

HƯỚNG DẪN CÁCH THÊM TỪ KHÓA PHỦ ĐỊNH

 

Bước 1: Ở giao diện Chiến dịch, chọn chiến dịch bạn muốn thêm từ khóa phủ định. Click chọn Từ Khóa Phủ Định cạnh ô Thêm Quảng Cáo Mới.

 

Bước 2: Chọn +Thêm Từ Khóa Phủ Định:

 

Chỉnh sửa các từ khóa phủ định đã thêm: Chọn biểu tượng bút chì ở cuối mỗi từ khóa rồi chỉnh sửa theo ý muốn.

 

Xóa các từ khóa phủ định đã thêm: tick vào ô bên trái của từ khóa bạn muốn bỏ đi, sau đó click chọn Xóa.

 

  1. Tính năng thêm địa chỉ IP bị hạn chế (Block IP)

 

Đôi khi, bạn nhận được những click không mong muốn khiến bạn bị tính phí từ một vài đối thủ cạnh tranh nào đó. Hoặc các thành viên trong đội ngũ của bạn thường xuyên kiểm tra kết quả tìm kiếm và xem quảng cáo của bạn. Những click chuột này từ các địa chỉ IPs này không ra đơn hàng.

Với tính năng thêm địa chỉ IP bị hạn chế, bạn đã có thể loại trừ địa chỉ IP cụ thể để giới hạn hiển thị của quảng cáo đến những đối tượng mà bạn cho rằng không phải là khách hàng tiềm năng.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

  • Chọn chiến dịch bạn muốn thêm các địa chỉ IP bị hạn chế.
  • Click biểu tượng bút chì bên cạnh Danh sách IP hạn chế (Restricted IP Adresses)

Bạn có thể chọn nhập các địa chỉ IP cụ thể hoặc một nhóm các địa chỉ IP bằng cách thay thế 3 chữ số cuối bằng dấu *.