Ra mắt phương thức quảng cáo mới: Quảng cáo mua sắm

Tin tức | nhudinh | 25/12/2017

Quảng cáo Cốc Cốc trân trọng giới thiệu phương thức quảng cáo mới dành cho các nhà quảng cáo:

Quảng cáo mua sắm.

Quảng cáo mua sắm phù hợp với doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm hữu hình ở mọi quy mô. Quảng cáo mua sắm đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp bán lẻ hoặc các giai đoạn đẩy mạnh chiến lược bán lẻ của doanh nghiệp

  1. Quảng cáo mua sắm là gì? Vị trí hiển thị ở đâu?

Quảng cáo mua sắm là quảng cáo xuất hiện tại trang kết quả tìm kiếm Cốc Cốc với những block sản phẩm có thanh trượt sang ngang để thay đổi hình ảnh.

Khác với quảng cáo tìm kiếm thông thường, quảng cáo mua sắm vừa cung cấp thông tin về sản phẩm đồng thời hiển thị hình ảnh trực quan và giá của sản phẩm cùng với tên cửa hàng của bạn.

Block sản phẩm hiển thị tại quảng cáo mua sắm bao gồm 3 sản phẩm được quảng cáo và 1 sản phẩm từ kết quả tìm kiếm tự nhiên.

  1. Quảng cáo mua sắm hoạt động như thế nào?

Quảng cáo mua sắm được tạo và chỉnh sửa trong giao diện của hệ thống Quảng Cáo Cốc Cốc và được kích hoạt bằng từ khóa. Quảng cáo mua sắm giành quyền hiển thị dựa trên cơ chế đấu giá.

Quảng cáo mua sắm có thể hiển thị cùng lúc với các loại quảng cáo khác trên trang kết quả tìm kiếm (quảng cáo từ khóa văn bản tại đầu trang, cuối trang hoặc bên phải trang kết quả tìm kiếm; quảng cáo banner theo từ khóa) khi khách hàng tìm kiếm một từ khóa.

Với quảng cáo mua sắm, bạn có thể nhắm chọn khách hàng mục tiêu theo:

  • Từ khóa;
  • Vị trí địa lý của khách hàng tiềm năng;
  • Thời gian hiển thị quảng cáo.

Lưu ý: Quảng cáo mua sắm chỉ cần tham gia đấu giá với các quảng cáo mua sắm khác để giành quyền hiển thị, chứ không tham gia đấu giá với các loại quảng cáo tìm kiếm khác.

Về chi phí, bạn chỉ phải trả tiền khi có người click vào quảng cáo của bạn. Việc bạn có thể tự đặt giá thầu giúp bạn chủ động kiểm soát việc sử dụng ngân sách quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất.

Quảng cáo mua sắm cần tuân thủ một số yêu cầu về mặt hình ảnh và từ khóa. Tìm hiểu thêm về yêu cầu chung của quảng cáo.

Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Hotline (04) 38 838 838 hoặc

Email: sales@coccoc.vn hoặc support_qc@coccoc.vn

  1. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Để bắt đầu chạy quảng cáo mua sắm, nhà quảng cáo cần cung cấp cho nhân viên hỗ trợ các thông tin về sản phẩm họ muốn quảng cáo trong một đoạn code gọi là “feed”. Đoạn feed này có thể được lấy từ website của nhà quảng cáo nhờ các kỹ thuật viên. Feed này bao gồm các thông tin như sau:

Trường thông tin Mô tả
campaign root object
adverts danh sách quảng cáo
title tên sản phẩm
url url sản phẩm
shop.name tên cửa hàng
shop.url url cửa hàng
image hình ảnh sản phẩm
originalPrice giá sản phẩm (trước khi chiết khấu)
salePrice giá sản phẩm (sau khi chiết khấu)
keywords từ khóa
keyword từ khóa
phrase từ khóa (match)
bid giá thầu
regions khu vực

Danh sách từ khóa được lập bởi nhân viên hỗ trợ từ Quảng cáo Cốc Cốc. UTM có thể được cung cấp bởi Nhà quảng cáo trong feed, và sẽ được tự động thêm vào bởi Quảng cáo Cốc Cốc hoặc thay đổi trên giao diện QC Cốc Cốc. Feed mẫu (tiêu chuẩn XML) xem tại đây, Feed mẫu (tiêu chuẩn JSON) xem tại đây.

Mỗi feed tương đương với 1 chiến dịch quảng cáo. Mỗi chiến dịch có thể bao gồm nhiều sản phẩm.

Bạn chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin về chiến dịch quảng cáo mua sắm trong feed, nhân viên hỗ trợ Cốc Cốc sẽ giúp bạn chạy quảng cáo. Giá thầu tối thiểu cho mỗi click quảng cáo mua sắm là 1000 VNĐ.

Quảng cáo mua sắm cần phải đáp ứng yêu cầu chung về quảng cáo của Cốc Cốc.

Liên hệ với chúng tôi để chạy thử quảng cáo mua sắm ngay hôm nay:

Hotline (04) 38 838 838 hoặc

Email: sales@coccoc.vn hoặc support_qc@coccoc.vn