Quảng cáo banner flash tạm thời không hoạt động

Tin tức | huyhq | 15/07/2015

Quảng cáo banner flash tạm thời không hoạt động

Banner flash tạm thời dừng

Thật đáng tiếc, vì do Adobe flash player đang gặp sự cố (tham khảo tại đây), chúng tôi phải tạm thời dừng lại các quảng cáo banner flash. Nhóm phát triển của Cốc Cốc đang làm việc liên tục để giải quyết vấn đề này, chúng tôi sẽ bật lại các quảng cáo banner flash càng sớm càng tốt.

Hiện giờ các quảng cáo banner flash sẽ tạm thời bị từ chối. Sau khi chúng tôi hoàn thành việc xử lý sự cố, các quảng cáo đó sẽ được chấp nhận và hiển thị tự động.

Cảm ơn các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ Cốc Cốc!