Quảng cáo banner flash đã trở lại!

Tin tức | huyhq | 16/07/2015

Quảng cáo banner flash đã trở lại!

Quảng cáo banner flash đã trở lại!

Cốc Cốc rất vui được thông báo rằng vấn đề với flash player đã được xử lí thành công. Quảng cáo banner flash của bạn đã trở lại hoạt động và thậm chí tốt hơn trước.

Vấn đề được xử lí nhanh chóng nhờ nỗ lực của đội ngũ lập trình viên và sự ủng hộ của các bạn. Cốc Cốc xin trân trọng cảm ơn!