NỀN TẢNG QUẢNG CÁO HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VỀ TỶ LỆ TIẾP CẬN

KẾT NỐI HIỆU QUẢ VỚI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG ONLINE CỦA BẠN

GIẢI PHÁP TỐT NHẤT CHO NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Định hình nhận diện thương hiệu và tương tác với khách hàng tiềm năng của bạn qua các loại hình quảng cáo của Cốc Cốc

ĐO LƯỜNG CHÍNH XÁC HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO

Tiếp cận đúng người vào đúng thời điểm
Nhấp chuột để xem Credentials & Ratecard mới nhất

CỐC CỐC ĐƯỢC LỰA CHỌN BỞI 45% SỐ NGƯỜI DÙNG INTERNET TẠI VIỆT NAM

21 TRIỆU
Người dùng máy tính
3 TRIỆU
Người dùng điện thoại
4,3 TRIỆU
Người dùng hàng ngày

TIẾP CẬN NGAY KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG CỦA BẠN

Bắt đầu ngay