Hỗ trợ

Đối sánh từ khóa – Từ khóa phủ định

Đối sánh từ khóa – Từ khóa phủ định

Khi bạn cài đặt “từ khóa phủ định”, Cốc Cốc sẽ KHÔNG hiển thị quảng cáo của bạn cho các kết quả tìm kiếm có liên quan đến “từ khóa phủ định” đó.

Từ khóa phủ định trong Quảng Cáo Cốc Cốc có dạng:

Từ khóa 1 -Từ khóa 2

trong đó, Từ khóa 2 (đứng sau dấu trừ “-”) là từ hoặc cụm từ mà quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị.

Ví dụ: mua khủng long –Trung Quốc

Khi thêm từ khóa phủ định “mua khủng long –Trung Quốc”, quảng cáo sẽ xuất hiện khi người dùng tìm kiếm các từ khóa như “mua khủng long” “mua khủng long Việt Nam”, nhưng không hiển thị với từ khóa “Trung Quốc” (“mua khủng long Trung Quốc”, “mua khủng long Trung Quốc dởm”,…)

Từ khóa phủ định giúp lọc bớt người không có ý định mua hàng, bảo đảm quảng cáo của bạn chỉ xuất hiện với những người tìm kiếm đúng sản phẩm/ dịch vụ bạn cung cấp; do đó giúp giảm lượt hiển thị sai đối tượng, giảm chi phí cho mỗi click và tăng hiệu quả doanh thu.

Hướng Dẫn Cài Đặt

 • Chọn phần Nhập từ khóa ở cuối trang Tạo quảng cáo.
 • Để nhập các từ khóa phủ định tại đây, hãy điền từ khóa có dạng “từ khóa 1 -từ khóa 2”Ví dụ: Nhập từ khóa “mua khủng long –Trung Quốc”

  Khi đó, quảng cáo sẽ chỉ hiện thị với các tìm kiếm liên quan đến “mua khủng long”; mà không hiển thị với các tìm kiếm có chứa từ khóa “Trung Quốc” như:

  • Mua khủng long Trung Quốc
  • Mua khủng long Trung Quốc dởm
  • Mua khủng long Trung Quốc giá sỉ
 • Bấm “Lưu” để lưu quảng cáo với từ khóa phủ định này.