Hỗ trợ

Đối sánh từ khóa – Đối sánh chính xác

Đối sánh từ khóa – Đối sánh chính xác

Từ hôm nay, Cốc Cốc giới thiệu tính năng “Từ khóa chính xác” – một cách lựa chọn từ khóa mới cho các nhà quảng cáo. Với lựa chọn này, Cốc Cốc sẽ chỉ hiển thị quảng cáo nếu người dùng tìm kiếm chính xác nội dung từ khóa được chọn.

Để sử dụng Từ khóa chính xác, hãy điền từ khóa trong dấu ngoặc vuông: [Từ khóa]

Ví dụ: [bánh tráng]

Nếu bạn chọn Từ khóa chính xác [bánh tráng], quảng cáo sẽ hiển thị khi người dùng tìm kiếm “bánh tráng”; nhưng KHÔNG hiển thị khi tìm kiếm “bánh tráng trộn”

Từ khóa chính xác dành cho những nhà quảng cáo cần giới hạn đối tượng chặt chẽ hơn mức thông thường. Tuy nhiên, tính năng này nên được cân nhắc kĩ càng, bởi giới hạn quá chặt có thể loại bớt cả những khách hàng tiềm năng.

Hướng dẫn cài đặt

  • Tạo quảng cáo tới phần “Nhập từ khóa”
  • Để chọn Từ khóa chính xác, hãy điền từ khóa có dạng [Từ khóa], sau đó nhấn Enter hoặc bấm nút “Thêm” để lưu từ khóa

    Ví dụ: Nhập từ khóa [bánh tráng], nhấn Enter hoặc bấm nút “Thêm

  • Bấm “Lưu