Báo giá

CPC/CPM được tính theo phương pháp đấu giá thời gian thực.
VỊ TRÍ Giá click
CÔNG CỤ TÌM KIẾM
Đấu giá CPC
Quảng cáo tìm kiếm (vị trí đầu trang/bên phải) Từ 100 VNĐ
Banner tìm kiếm 300×250 px Từ 3,300 VNĐ
Banner tìm kiếm 240×400 px Từ 3,300 VNĐ
Quảng cáo Shopping Từ 1,000 VNĐ
TRÌNH DUYỆT
Đấu giá CPM Đấu giá CPC
Quảng cáo theo lịch sử tìm kiếm (Từ 100 VNĐ)
Banner tab mới 640×360 px Từ 11,000 VNĐ (Từ 2,500 VNĐ)
Banner tab mới 728×90 px Từ 11,000 VNĐ (Từ 1,500 VNĐ)
Quảng cáo icon (Từ 800 VNĐ)
Quảng cáo toàn trang tab mới* Từ 60,000 VNĐ
Giá CPM cố định
Quảng cáo Video (15s)** 71,500 VNĐ
Quảng cáo Video (30s)** 82,500 VNĐ
Video Skin (15s) 110,000 VNĐ
Video Skin (30s) 120,000 VNĐ
Giá CPC cố định
Quảng cáo bài PR
(Có tên thương hiệu trong bài viết)
1,500 VNĐ
Quảng cáo bài tư vấn
(Có thông tin tư vấn bài viết)
700 VNĐ
Quảng cáo bài Tin Tức
(Có tin tức cập nhật hàng ngày trong bài viết)
220 VNĐ
 *Ngân sách tối thiểu 75 triệu VNĐ
**Ngân sách tối thiểu 25 triệu VNĐ
Yandex.Metrica