Dựa vào dữ liệu thống kê tháng 08/2017 của ComScore, 73.8% trong tổng số lượng người dùng Internet tại Việt Nam đã sử dụng Cốc Cốc ít nhất một lần mỗi tháng.

Độ tuổi

0
Khách hàng
0
Chiến dịch hoạt động mỗi tháng
0Tỷ
Lượt hiển thị mỗi tháng
0
Nhân viên